ประเภทกลุ่มงานที่สนใจ *
สำนัก/กองทุน/เขต *
เงินเดือนที่สนใจ   บาทต่อเดือน
 
 
* หมายเหตุ : ข้อมูลการฝากประวัติจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อท่านกรอกข้อมูลประวัติของท่านครบถ้วน
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 50,038   Application Version: Update 1.2.0.89 (update 20.06.2561)