กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
พนักงานโครงการ (Call Center)
พนักงานโครงการสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 11 - 25 ธ.ค. 2561 2 อัตรา (3)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนระบบริการปฐมภูมิ)
O2สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (3)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ) เขต 2
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (1)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพบริการ)
O2สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (1)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานติดตามประเมินผลลัพธ์สุขภาพ)
O2สำนักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (1)
ลูกจ้างอาวุโส (งานสนับสนุนภารกิจสำนัก)
S2 สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (5)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานจัดระบบบริการโรคมะเร็ง เอดส์และวัณโรค)
O2 สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (1)
หัวหน้างาน (งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล) เขต 9
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 11 - 25 ธ.ค. 2561 1 อัตรา (1)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 50,044   Application Version: Update 1.2.0.89 (update 20.06.2561)