กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2561
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
พนักงานโครงการ (Call Center)
พนักงานโครงการสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2561 3 อัตรา (2)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ) เขต 2
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 12 - 26 พ.ย. 2561 1 อัตรา (4)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานกำหนดมาตรฐานและติดตามประเมินผลการให้บริการสาธารณสุข)
O2สำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 12 - 26 พ.ย. 2561 1 อัตรา (5)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) เขต 7
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 12 - 26 พ.ย. 2561 1 อัตรา (7)
เจ้าหน้าที่ (งานลงทะเบียนประชาชน)
O1สำนักบริหารงานทะเบียน 12 - 26 พ.ย. 2561 1 อัตรา (6)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 50,044   Application Version: Update 1.2.0.89 (update 20.06.2561)