สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 02 141 4000
โทรสาร(Fax) :
02 143 9730 - 1

เว็บไซต์ : http://www.nhso.go.th

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณบุสรานี รักษาพันธุ์
โทรศัพท์: 02-141-4255
โทรศัพท์มือถือ: 0614213683
อีเมล: budsaranee.r@nhso.go.th

แผนที่ :

 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 50,038   Application Version: Update 1.2.0.89 (update 20.06.2561)