กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน รอบ 13 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2559
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
หัวหน้ากลุ่มงาน (งานบริหารกองทุน) สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
O4สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 11 - 24 ม.ค. 2560 1 อัตรา (5)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 49,876   Application Version: Update 1.2.0.76 (update 08.12.2559)