กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ปิดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ เขต 13 กรุงเทพมหานคร)
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (3)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์)
O2สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (6)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 5 ราชบุรี
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (2)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 5 ราชบุรี
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (6)
ลูกจ้างอาวุโส (งานระบบสนับสนุน)
S2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (11)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ)
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (3)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานประชาสัมพันธ์)
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (3)
หัวหน้างาน (งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (10)
หัวหน้างาน (งานตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ Audit)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (6)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 26 มิ.ย. 2560 - 9 ก.ค. 2560 1 อัตรา (5)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 49,915   Application Version: Update 1.2.0.80 (update 13.06.2560)