กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่ (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ) เขต 2
O1สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 2 - 16 ก.ค. 2561 1 อัตรา (12)
หัวหน้างาน (งานยุทธศาสตร์และประเมินผล) เขต 9
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 2 - 16 ก.ค. 2561 1 อัตรา (10)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานพัฒนากฎหมาย)
O2สำนักกฎหมาย 2 - 16 ก.ค. 2561 1 อัตรา (10)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 50,022   Application Version: Update 1.2.0.89 (update 20.06.2561)