กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
-- ยังไม่มีคำสั่งประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ --
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้หาน้าที่หรือลูกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 8 อุดรธานี
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (4)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 12 - 26 มี.ค. 2561 2 อัตรา (5)
พนักงานโครงการ (Call Center)
พนักงานโครงการสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 12 - 26 มี.ค. 2561 2 อัตรา (5)
หัวหน้างาน(งานยกร่าง)
O3สำนักกฎหมาย 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (4)
ลูกจ้างอาวุโส(งานบริหารกองทุน)
S2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (5)
เจ้าหน้าที่ (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ) เขต 11 สุราษฏร์ธานี
O1สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (1)
หัวหน้างาน (งานพัฒนาระบบการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ)
O3สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (4)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์)
O2สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (8)
เจ้าหน้าที่ (งานวิเคราะห์ ติดตามและควบคุมกำชับการจ่ายชดเชย)
O1สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (11)
หัวหน้างาน (งานแผนงานและประเมินผล)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (6)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ)
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 12 - 26 มี.ค. 2561 1 อัตรา (3)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 49,983   Application Version: Update 1.2.0.88 (update 09.03.2561)