กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2559
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
หัวหน้างาน (งานบริหารกองทุน) สปสช.เขต 8 อุดรธานี
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 22 ส.ค. 2559 - 4 ก.ย. 2559 1 อัตรา (2)
หัวหน้างาน (งานคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม) สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 22 ส.ค. 2559 - 4 ก.ย. 2559 1 อัตรา (3)
ลูกจ้างอาวุโส (งาน Call Center)
S2สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 22 ส.ค. 2559 - 4 ก.ย. 2559 1 อัตรา (3)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 49,785   Application Version: Update 1.2.0.67 (update 11.07.2559)