กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
-- ยังไม่มีคำสั่งประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ --
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
ลูกจ้างอาวุโส(งานบริหารกองทุน)
S2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 21 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561 1 อัตรา (7)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ) เขต 7 ขอนแก่น
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 21 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561 1 อัตรา (6)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม)
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 21 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561 1 อัตรา (3)
ลูกจ้างอาวุโส (งานวิเคราะห์ ติดตาม และควบคุมกำกับการจ่ายชดเชย)
S2สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 21 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561 1 อัตรา (7)
ลูกจ้างอาวุโส (งานตรวจสอบการเบิกจ่าย)
S2สำนักการเงินและบัญชีบริหาร 21 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561 1 อัตรา (9)
หัวหน้างาน(งานบริหารกองทุน)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 21 พ.ค. 2561 - 4 มิ.ย. 2561 1 อัตรา (4)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 50,013   Application Version: Update 1.2.0.88 (update 09.03.2561)