กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2559
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 13 - 26 กันยายน 2559 (เพิ่มเติม1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 13 -26 กันยายน 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 13 -26 กันยายน 2559
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
หัวหน้างาน (งานคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม) สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (1)
หัวหน้างาน (งานกฏหมาย)
O3สำนักตรวจสอบ 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (0)
หัวหน้ากลุ่มงาน (งานตรวจสอบการเงิน บัญชี และการดำเนินงานเงินกองทุน)
O4สำนักตรวจสอบ 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (1)
หัวหน้ากลุ่มงาน (งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล)
O4สำนักตรวจสอบ 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (0)
หัวหน้ากลุ่มงาน (งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล) สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
O4สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (0)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (1)
หัวหน้ากลุ่มงาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร
O4สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559 - 7 พ.ย. 2559 1 อัตรา (1)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 49,838   Application Version: Update 1.2.0.73 (update 21.10.2559)