กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติ โดยคลิกที่นี่ !!
Username
Password
กรุณากรอก E-mail หรือ รหัสบัตรประชาชน ของท่านหากลืม Password
กรณีไม่เคยฝากประวัติกรุณาลงทะเบียน
ก่อนลงชื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน/ฝากประวัติโดยคลิก ลงทะเบียน
 
-- ยังไม่มีคำสั่งประกาศรับสมัครงานในขณะนี้ --
 
 
สำนัก/เขต
คำที่ต้องการค้นหา
 
 
รายละเอียดระดับสำนักระยะเวลาการสมัครอัตราที่รับคุณสมบัติกรอกใบสมัครจำนวนผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (5)
เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานประชาสัมพันธ์)
O2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (5)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 11 - 25 ก.ย. 2560 2 อัตรา (5)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช.เขต 8 อุดรธานี
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (5)
หัวหน้างาน (งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์)
O3สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (7)
เจ้าหน้าที่อาวุโส งานพัฒนาระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการร่วม 3 กองทุน
O2สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (10)
งานพัฒนาระบบบริการโรคเฉพาะ
O3แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (9)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย)
O3แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (7)
เจ้าหน้าที่อาวุโส งานระบบบริการดูแลระยะยาว
O2สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (16)
ลูกจ้าง งานพัสดุ
S1สำนักบริหารทั่วไป 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (6)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
M1สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (5)
หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ)
O3สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 11 - 25 ก.ย. 2560 1 อัตรา (6)
 
 
©2011 National Health Security Office
  Visitors Counter: 49,931   Application Version: Update 1.2.0.80 (update 13.06.2560)